Stadsontwikkeling

STADSONTWIKKELING

De afdeling Stadsontwikkeling voert in opdracht van de gemeente concrete stadsontwikkelingsprojecten uit.

corona

Nieuws

Parkeren rond Heldenplein

- De Shop & Go parkeerplaatsen ter hoogte van Knokkestraat 2 t.e.m. 8 blijven behouden ‐ De Shop & Go parkeerplaatsen en de laad‐ en loszone ter hoogte van Knokkestraat 12 t.e.m. 20 verdwijnen aangezien de breedte van de rijweg niet toelaat om verkeer toe te laten naast een geparkeerd voertuig. Parkeren of stilstaan is hierdoor ook niet meer mogelijk. ‐ De laad‐ en loszone ter hoogte van Knokkestraat 20A‐22 blijft behouden, maar een deel van het voetpad wordt hiervoor ingenomen. Op die manier kan er steeds geladen of gelost worden, terwijl voertuigen er tegelijk kunnen passeren. ‐ De Shop & Go plaatsen in de Kursaalstraat blijven behouden.
EDIT DELETE

Aanvang werken Heldentoren

Bij de start van de werken zal de verkeersdoorstroming in de buurt wijzigen. Zo worden de Nicolas Mengélaan en de verbindingsweg tussen de Knokkestraat en de Elizabetlaan deel van de werf (zie plan hieronder). Daarnaast wordt de Knokkestraat definitief een éénrichtingsstraat met rijrichting naar de Kursaalstraat. Bovendien wordt één rijstrook van de Elizabetlaan voorzien als tijdelijke laaden loszone voor werfvoertuigen. Tot slot willen we u nog meedelen dat er vanaf maandag 9 november 2020 niet langer gebruik kan gemaakt worden van de parking in de Knokkestraat. De eerst geplande werken zijn het plaatsen van een werfafsluiting, het verwijderen van de verharding (asfalt van parking en wegen, voetpaden…), het plaatsen van de beschoeiing en de voorafgraving van de bouwput. De beschoeiing wordt zo geplaatst dat er steeds verkeer toegelaten is naast de werf zonder gevaar voor verzakkingen van de nabijgelegen grond.
EDIT DELETE
 
 

't Walletje fase 4

In het gebied gelegen tussen de Kalvekeetdijk en de kern van Westkapelle, en tussen de Herenweg en de Natiënlaan is ruimte te voorzien voor tal van stedelijke functies. Voor de realisatie van de uitbreiding van het lokaal bedrijventerrein ’t Walletje fase 4 wordt gesteund op de inrichtingsprincipes van de uitbreiding fase 3.

Meer info
EDIT DELETE

HEULEBRUG

Het project Heulebrug is een grootschalig woonproject van meer dan 600 woningen, waaronder eveneens betaalbare en sociale woningen, en is volledig gebaseerd op de principes van het New Urbanism.

Meer info
EDIT DELETE

Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park

Het Burgemeester Graaf Leopold Lippens Park is gelegen in het centrum van deelgemeente Knokke, in de E. Verheyestraat. Het sportcomplex biedt een sporthal met parking, voetbalterreinen en hockeyterreinen.

Meer info
EDIT DELETE

Recyclagepark

Op de site willen we een nieuw, modern recyclagepark bouwen waarbij de verschillende afvalstromen gesorteerd worden. Er wordt onderzocht of er op de site ruimte is voor kringloopactiviteiten. Eveneens wordt er in het nieuwe ontwerp een nieuw dierenasiel voorzien.

Meer info
EDIT DELETE

MAES EN BOEREBOOMPLEIN

Het project Maes- en Boereboomplein omhelst de afbraak van het bestaande gemeentehuis en het ontmoetingscentrum de Ravelingen, de bouw van een nieuw ‘Community House’ en de heraanleg van het plein.

Meer info
EDIT DELETE

Ravelingen 3.0

Het project Ravelingen 3.0 is de kans om weer een ferme stap vooruit te zetten met een gebouw aangepast aan de noden van vandaag en morgen.

Meer info
EDIT DELETE

Heldentorens

De Heldentoren is een stedelijke ontwikkeling van een 20 verdiepingen hoge toren met daarnaast nog twee lagere gebouwen.

Meer info
EDIT DELETE

Albertplein

In het nieuwe ontwerp wordt het plein als het ware een dambord van zwarte en witte platen. Centraal op het plein komt een glazen halfrond paviljoen. De bedoeling is dat het plein opnieuw een hoog niveau van 'MATUVU' krijgt: je ziet en wordt gezien!.

Meer info
EDIT DELETE

Casino

De Casino vormt een landmark aan de kustlijn van Knokke-Heist. De site zal de komende jaren volledig vernieuwd worden.

Meer info
EDIT DELETE

Stadslandschap Westkapelle

Dit is het gebied gelegen tussen de Kalvekeetdijk en de kern van Westkapelle, en tussen de Herenweg en de Natiënlaan waar ruimte voorzien is voor tal van stedelijke functies.

Meer info
EDIT DELETE

DUINENWATER

Het project Duinenwater is een grootschalig nieuw stadsdeel in Knokke-Heist met ruimte voor wonen, handel, zorg en recreatie. Met zijn ligging vlak achter het station van Knokke-Heist is het centrum van Knokke-Heist op wandelafstand bereikbaar.

Meer info
EDIT DELETE

Scholencampus De Pluim

Het gemeentebestuur investeerde in een multifunctioneel, duurzaam en eigentijds schoolgebouw voor de kleuters en de lagere school in een groene omgeving.

Meer info
EDIT DELETE

't Walletje fase 3

De derde fase van het bedrijventerrein ’t Walletje is opgespannen tussen de zuidelijke grens van de tweede fase en de kruising tussen de Herenweg en de Westkapellestraat. Deze fase werd volledig gerealiseerd.

Meer info
EDIT DELETE