Over AGSO  /  Tariefconsultatie

Tariefconsultatie

Via deze pagina kun je van 12 juli tot en met 12 augustus 2022 het tariefplan voor 2023-2028 bekijken. Daarna verwerken we alle resultaten en maken we het consultatieverslag op, dat je ook op deze website zal kunnen raadplegen. In augustus leggen we het geheel voor aan onze raad van bestuur. Als zij dit goedkeuren, dienen we het tariefplan daarna officieel in bij de WaterRegulator. Uiterlijk eind december 2022 publiceren we de nieuwe tarieven op onze website.

Opgelet: het tariefplan behandelt enkel de prijs voor de productie en levering van drinkwater. Via jouw waterfactuur betaal je ook voor de afvoer en zuivering van afvalwater. Die kosten maken geen deel uit van het tariefplan.

Consultatiedocumenten 

Het nieuwe tariefplan bestaat uit een toelichtende nota en een gegevensbestand.

In de toelichtende nota vind je meer informatie over onze bedrijfsvoorstelling, een overzicht van onze wateractiviteiten en activa, een voorstelling van onze strategie en prestaties en de evolutie van de kosten, opbrengsten, omzet en facturatie. De toelichtingsnota kan je hier bekijken.

Via het gegevensbestand kun je vervolgens de cijfermatige uitwerking van het tariefplan bekijken.  Het gegevensbestand kun je downloaden nadat je je hebt aangemeld via deze link.

Tarief-pad 2023-2028

Het tarief-pad is een deling van de noodzakelijke opbrengsten door een prognose van het aantal kubieke meter drinkwater die dat jaar verkocht zullen worden. De berekening van het tarief-pad omvat enkel een simulatie van de drinkwatercomponent. Er wordt dus geen rekening gehouden met de gemeentelijke bijdrage voor afvoer en de bovengemeentelijke bijdrage voor zuivering. 

Het tarief-pad vertaalt zich in de volgende maximumtarieven:


We hebben voor een aantal ‘typeabonnees’ een berekening gemaakt. Die berekening kan je hier bekijken.  In de berekening zijn de bijdragen van afvoer en zuivering berekend met de huidige tarieven, omdat eventuele stijgingen niet enkel door de drinkwaterbedrijven worden bepaald.

Heb je een vraag of een opmerking over dit tariefplan?

Tot en met 12 augustus 2022 kan je je vraag of opmerking formuleren over het tariefplan 2023-2028 op volgend mailadres: info@agsoknokke-heist.be.